Samen bouwen

De Groene Beemd biedt ruimte aan zo’n 80 woningen, waarmee een heleboel woonwensen in vervulling kunnen gaan!

In de hofjes komen verschillende soorten woningen, waarbij we per hofje kijken naar de vraag en woonbehoefte vanuit het dorp. Dit doen we samen, met de Kernraad Lithoijen, de gemeente Oss, maar bovenal, met en voor de inwoners van Lithoijen.

Door middel van onder meer enquêtes kan iedere Lithoijenaar zijn of haar woonwensen kenbaar maken. Zo bouwen we samen aan het Lithoijen van de toekomst.

Enquête verkaveling en architectuurstijl
Op 19 juli jl. vond in gemeenschapshuis Avanti in Lithoijen een inloopbijeenkomst plaats. Bezoekers werden in een aantal stappen meegenomen in de laatste ontwikkelingen in woningbouwproject De Groene Beemd. Samen bouwen met toekomstige bewoners en omwonenden en het versterken en verbinden van de groene omgeving vormden de basis van het gepresenteerde plan.

Zowel bezoekers van de inloopavond als geïnteresseerden hebben naderhand via een korte enquête gereageerd op de beelden. Daarnaast hebben we diverse reacties van omwonenden mogen ontvangen. Momenteel zijn we aan het onderzoeken hoe we deze respons mee kunnen nemen in de plannen.

PROJECT
LOCATIE