Resultaten enquĂȘte De Groene Beemd Lithoijen

Nieuws

Vorige week hebben we ten behoeve van de planvorming van De Groene Beemd de enquête 'Woningbehoefte Lithoijen' afgerond. Dankzij deze enquête hebben we een beeld verkregen van de woonbehoefte van de inwoners van Lithoijen. Graag delen we de belangrijkste uitkomsten met u.

 • Er zijn 133 respondenten die de enquête volledig hebben ingevuld;
 • Daarvan is iets meer dan de helft afkomstig uit Lithoijen en de rest veelal uit andere dorpen rondom Lithoijen en de regio Oss;
 • Ruim 88% van de respondenten heeft aangegeven een koopwoning te willen, 4% huur en ruim 7% heeft geen voorkeur in de eigendomsverhouding;
 • Meer dan de helft van de mensen geeft aan een voorkeur te hebben voor nieuwbouw en ruim 40% heeft geen voorkeur, slechts een klein percentage (1%) heeft een voorkeur voor een bestaande woning;
 • De verdeling in gewenste woningtypen is als volgt:
  • Rij- of hoekwoning: 17,6%
  • Twee-onder-een-kapwoning: 21,8%
  • Vrijstaande woning: 26,9%
  • Levensloopbestendige woning: 16,8%
  • Bouwkavel: 16,8%
 • Bijna 73% heeft zich ook gelijk aangemeld als woningzoekende en ruim 93% wil op de hoogte gehouden worden.
Via de website www.groenebeemd.nl en de Facebookpagina van De Groene Beemd informeren we u graag over de voortgang. De respondenten die in de enquête hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven ontvangen tevens een notificatie per e-mail wanneer er nieuws is.

Vervolg
De volgende stap is dat wij op basis van deze input een aantal verkavelingsvarianten zullen maken voor de eerste fase in dit project. Daartoe zal eerst met de gemeente afstemming plaatsvinden, zodat we binnen een paar maanden een verkaveling en bijbehorende referentiebeelden kunnen presenteren waar de gemeente ook achterstaat. Ook houden wij de Kernraad Lithijen en de omwonenden op de hoogte van deze vorderingen. De planning tot aan de zomer ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Medio juni 2021: afstemmen eerste verkavelingsvarianten met gemeente;
 • Eind juni 2021: presentatie verkavelingsvarianten aan omwonenden, kernraad en het dorp inclusief reactie- en keuzemogelijkheid;
 • Juli tot september 2021: uitwerken en presenteren eerste ontwerp van de eerste fase in het plan.