De Groene Beemd | EnquĂȘte woningbehoefte Lithoijen

Nieuws

Samen bouwen aan het Lithoijen van de toekomst! Dat doen we in De Groene Beemd. Het plan biedt ruimte aan zo’n 80 woningen, waarmee een heleboel woonwensen in vervulling kunnen gaan. In de hofjes komen verschillende soorten woningen, waarbij we per hofje kijken naar de vraag en woonbehoefte vanuit het dorp. Dit doen we samen, met de Kernraad Lithoijen, de gemeente Oss, maar bovenal, met en voor de inwoners van Lithoijen.

Bij deze nodigen we de inwoners van Lithoijen van harte uit om de enquête 'Woningbehoefte Lithoijen' in te vullen. Dit kan tot vrijdag 23 april a.s. In deze eerste enquête kunnen woonwensen kenbaar worden gemaakt. De input die we hieruit ontvangen zal gebruikt worden voor het invullen van de eerste fase van De Groene Beemd. In overleg met de Kernraad Lithoijen zullen een drietal varianten voor de verkaveling gepresenteerd worden, waarop we binnen enkele maanden uw reactie weer zullen vragen.

Enquête starten!

Het invullen van de enquête kost u slechts enkele minuten tijd. Wij danken u bij voorbaat voor uw reactie.