Vervolg informatieavond 19 juli jl. De Groene Beemd Lithoijen

Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst en via de daaropvolgende enquête voor De Groene Beemd in Lithoijen hebben wij diverse reacties mogen ontvangen vanuit omwonenden en geïnteresseerden.

Op basis van deze reacties vindt momenteel de laatste afstemming plaats met de Kernraad Lithoijen en de omwonenden. De evaluatie daarvan en hoe dit definitief in het plan wordt verwerkt vindt deze maand plaats met de gemeente Oss. Hierin worden tevens de gemaakte keuzes aangaande de architectuurstijlen meegenomen.
 
Als deze evaluatie afgerond is informeren wij iedereen die zich daarvoor heeft aangemeld inhoudelijk per e-mail. De informatie volgt uiteraard ook via de projectwebsite www.groenebeemd.nl. De verwachting is dat die informatie medio oktober beschikbaar zal zijn en dat daarbij ook meer bekend wordt over de planning waar veel mensen naar gevraagd hebben.