Positief collegebesluit voor bestemmingsplan De Groene Beemd Lithoijen

Goed nieuws uit De Groene Beemd! Op 12 september jl. heeft het college van burgemeester en wethouders in Oss een positief besluit genomen over bestemmingsplan De Groene Beemd in Lithoijen. Dit betekent dat de vaststellingsprocedure gestart is. Het bestemmingsplan ligt tot en met 2 november 2023 ter inzage. Afhankelijk van eventueel beroep of bezwaar kan het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2024 vastgesteld worden door de gemeenteraad.
 
In afwijking van het eerdere uitgangspunt om het gehele plan in één keer te bestemmen is door de gemeente gekozen voor een gefaseerde aanpak. Dat houdt in dat bouwvlekken 1A, 1B en 2 momenteel gedetailleerd meegenomen zijn in het bestemmingsplan. Het tweede deel, bestaande uit de overige bouwvlekken 3 tot en met 5, volgt later. Om het dorp te ontlasten is de tijdelijke bouwweg vanaf de Molendijk ook in het bestemmingsplan meegenomen, dit om het bouwverkeer buiten het dorp te houden.
 
Nu het bestemmingsplan in procedure is kunnen de betrokken partijen verder met de uitwerking van de infrastructuur en het ontwerp van de woningen. In de eerste fase zijn 38 woningen voorzien. Deze variëren van sociale huurwoningen tot levensloopbestendige woningen voor senioren en van starterswoningen tot kavels voor zelfbouwers. Meer informatie over de specifieke woningtypes, verkoopprijzen en verkoop- en bouwplanning zal in het eerste deel van 2024 bekend worden. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het bestemmingsplan vastgesteld in het eerste kwartaal van 2024. Daarna worden de benodigde vergunningen aangevraagd en parallel daaraan wordt de verkoop voorbereid. Meer informatie over die planning volgt later dit jaar.
 
Indien u inhoudelijke vragen heeft over het bestemmingsplan of de bestemmingsplanprocedure dan kunt u via de projectwebsite contact opnemen met RMD Projectontwikkeling B.V.

Meer informatie over het bestemmingsplan kunt u vinden op de website van Gemeente Oss [ klik hier ]. Er zal geen specifiek inloopmoment plaatsvinden, maar u kunt via de website van de gemeente een afspraak maken om de stukken te bekijken. Op de website van Gemeente Oss treft u tevens een directe link naar het ontwerp bestemmingsplan.