De Groene Beemd Lithoijen | Update zomer 2022

Na enige tijd radiostilte van onze kant willen we u bij deze graag informeren over de ontwikkelingen rondom De Groene Beemd in Lithoijen. Ondanks dat we een poos geen berichten naar buiten hebben gebracht staan we op de achtergrond zeker niet stil en zijn we volop in overleg met de gemeente Oss.
 
In de praktijk blijkt het proces van contractvorming met de gemeente net iets langer te duren. Dit heeft te maken met het feit dat we de stukken ten behoeve van de contractvorming tot in detail moeten maar ook wíllen uitwerken. Met name op het gebied van infrastructuur, waarop ook de gemeente duidelijk haar visie heeft.
 
Een gedetailleerde uitwerking zorgt ervoor dat de afspraken voor alle partijen 100% helder zijn, zodat we de volgende stappen vlot en zonder onduidelijkheden kunnen zetten. Bij de uitwerking is zorgvuldigheid dan ook van groot belang. Dat kost nu tijd, maar dit zal het project en het proces op een later moment alleen maar ten goede komen.
 
Zoals de zaken er nu voor staan verwachten we in het derde kwartaal van dit jaar de contracten met de gemeente af te kunnen ronden, waarna de bestemmingsplanprocedure kan worden opgestart. Zodra hier meer over bekend is zal dit kenbaar worden gemaakt op www.groenebeemd.nl en via www.facebook.com/degroenebeemd. Volg ons gerust!