De Groene Beemd Lithoijen | Update november 2023

De afgelopen periode heeft bestemmingsplan De Groene Beemd ter inzage gelegen. Daarop heeft Gemeente Oss enkele zienswijzen ontvangen vanuit de omgeving. Graag informeren wij u kort over het verdere vervolg.
 
De komende periode gaat de gemeente aan de slag om de ontvangen zienswijzen te beoordelen en van een reactie te voorzien. Het kan zijn dat een of meerdere zienswijzen tot aanpassingen in het plan leiden.
 
De zienswijzen, de beoordeling daarvan en de eventuele wijzigingen worden gebundeld in een nota van beantwoording. Deze nota zal vervolgens onderdeel uitmaken van het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. De verwachting is dat dit raadsbesluit in april 2024 op de agenda komt.
 
Tot die tijd zal er weinig of geen informatie volgen vanuit RMD Projectontwikkeling B.V. Bij vragen kunt u echter altijd contact met ons opnemen. Wij gaan in de tussentijd ook door met het ontwerpen van de woningen en de verdere voorbereiding en uitwerking van het groene en waterrijke openbaar gebied dat dit project zo uniek maakt.