De Groene Beemd Lithoijen | Update november 2021

Graag informeert RMD Projectontwikkeling B.V. u over de ontwikkelingen rondom De Groene Beemd in Lithoijen. Eind vorige maand hebben we de evaluatie met Gemeente Oss definitief gemaakt. Daaruit zijn nog een aantal acties gekomen voor de verschillende partijen om tot een definitief stedenbouwkundig plan te komen. Het afronden van de omgevingsconsultatie vergt daarom iets meer tijd. Daarnaast zijn er een paar technische zaken voortgekomen uit de diverse uitgevoerde onderzoeken, die we goed uit moeten werken in het bestemmingsplan.
 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de overeenkomst met de gemeente, waarin we niet alleen afspraken maken over de eerste fase van het project, maar ook een doorkijk opnemen naar de toekomst, waarin de andere fases van het plan aan bod komen. Dit met name om daarin de flexibiliteit te behouden en om aan veranderende vraag in de toekomst te kunnen voldoen. Dat t.z.t. ook weer in samenwerking met de kernraad en inwoners van Lithoijen, zoals dat nu ook is verlopen dor middel van enquêtes en bijeenkomsten.
 
Met de architect en de gemeente zijn de uitkomsten van de enquête in relatie met de architectuurstijlen afgestemd. Dat is meegegeven als ontwerprichting voor de eerste fase. Met dat ontwerp start de architect zodra het stedenbouwkundige plan definitief is gemaakt. De verwachting is dat we in januari 2022 de eerste ontwerpen kunnen tonen via de website www.groenebeemd.nl. Dan kunt u ook onze volgende update over het proces verwachten, tenzij we eerder nieuws hebben.