De Groene Beemd Lithoijen | Update juli 2023

Hierbij delen we graag een update over project De Groene Beemd in Lithoijen met u. Waarbij we starten met aan te geven dat wij onszelf realiseren dat we lang niets van ons hebben laten horen, waarvoor we ons willen verontschuldigen. De inhoudelijke zaken in dit project hebben bij ons heel veel tijd en aandacht gekost, daarop geven we in deze update een toelichting.

Het afgelopen jaar zijn we samen met de gemeente Oss inhoudelijk op het plan ingegaan. Met als doel om deze zaken goed vast te leggen in het bestemmingsplan en in de overeenkomst waarin wij als ontwikkelaar de wederzijdse afspraken met de gemeente vastleggen en de afspraken maar ook de kwaliteit van het plan voor de toekomst borgen. Wij zijn nagenoeg op het punt beland dat dit is gelukt.

Bij het opstellen van een bestemmingsplan komen vele aspecten aan de orde, waaronder archeologie en waterhuishouding. Het onderzoeken van deze onderdelen heeft in dit project veel tijd gekost. Positief punt is dat we er inhoudelijk over uit zijn hoe we rekening gaan houden met archeologie en eventuele vondsten en dat we een door het Waterschap en gemeente goedgekeurd plan hebben voor het afvoeren en beheersen van het hemelwater.

Deze en alle andere onderdelen zoals groen, infrastructuur en te realiseren woningen komen samen in een kwalitatief hoogwaardig bestemmingsplan dat waarschijnlijk in september van dit jaar ter inzage komt liggen. In die periode gaan we ook een inloopmoment plannen waarop iedereen het bestemmingsplan kan inzien en ons vragen kan stellen over het plan en/of specifieke onderdelen daarvan.

Wanneer dat inloopmoment is zullen wij tijdig communiceren in ons volgende nieuwsbericht. Wellicht goed om te vermelden is dat deze inloop specifiek over het bestemmingsplan gaat en niet over de woningen of het ontwerp of de verkoop ervan. Die fase volgt nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. Dat is ook het moment dat we een nadere planning kunnen communiceren.

Als dit bericht vragen bij u oproept dan kunt u contact met ons opnemen. Op www.groenebeemd.nl/Contact/ treft u onze contactgegevens.