De Groene Beemd Lithoijen | Update april 2024

In de vorige update van De Groene Beemd hebben we u geïnformeerd over de ontvangen zienswijzen en dat we in samenwerking met de gemeente Oss de beantwoording daarop gingen voorbereiden. Die beantwoording heeft inmiddels plaatsgevonden en in dit bericht informeren wij u kort over het vervolg.

Enkele zienswijzen hebben aanleiding gegeven om opnieuw met een aantal omwonenden in gesprek te gaan en samen met hun zijn we er in geslaagd om tot concrete afspraken te komen als antwoord op die zienswijzen. Een aantal andere zienswijzen worden door de gemeente beantwoord op basis van aanvullend onderzoek dat wij uit hebben laten voeren ter onderbouwing.

Het college van B&W heeft inmiddels akkoord gegeven op het bestemmingsplan. Op 16 mei zal het besproken worden tijdens de politieke avond zodat de gemeenteraad het bestemmingsplan op 23 mei vast kan stellen. Als daar vervolgens geen beroep meer op volgt van belanghebbenden kan het bestemmingsplan nog voor de zomervakantie onherroepelijk zijn. 

In dat geval informeren wij u na de zomer over het vervolgtraject. Met het ontwerpen van de woningen is inmiddels gestart en wij kijken er naar uit om een sneak preview van dit mooie ontwerp in één van de volgende berichten met u te delen.