Anterieure overeenkomst De Groene Beemd Lithoijen ondertekend

Op 20 juli jl. hebben Gemeente Oss en RMD Projectontwikkeling B.V. de handtekeningen gezet onder de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van de eerste fase van nieuwbouwplan De Groene Beemd in Lithoijen. In deze eerste fase komen 39 woningen. Het wordt een zeer gevarieerd aanbod, met verschillende woningtypes en prijsklassen. De woningen in De Groene Beemd zijn prachtig gesitueerd in een heerlijk landelijke en waterrijke omgeving.
 
Projectstatus
Het bestemmingsplan voor De Groene Beemd ligt klaar om in procedure te gaan, daarover besluit het college van burgemeester en wethouders na het zomerreces. Vervolgens zal het bestemmingsplan zes weken ter inzage liggen.

Totstandkoming
De Groene Beemd is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Gemeente Oss, Kernraad Lithoijen en RMD Projectontwikkeling B.V., waarbij veel input van inwoners van Lithoijen en overige geïnteresseerden in het plan is gebruikt.